Kancelaria Adwokacka
Mikołaj Stanisławski Adwokat
Sąd w Warszawie
  Strona główna    |     O kancelarii    |     Obszary praktyki    |     Kontakt

O kancelarii


Adwokat Mikołaj Stanisławski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikację adwokacką odbył przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Kancelaria Adwokacka adwokata Mikołaja Stanisławskiego świadczy kompleksowe usługi na rzecz klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Kancelaria specjalizuję się w prowadzeniu sporów sądowych z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz świadczy usługi na rzecz przedsiębiorców w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

W zakresie prawa karnego zapewniamy pomoc prawną na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego (odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie). Klientom kancelarii udzielamy porad prawnych, przygotowujemy pisma procesowe (apelacje, zażalenia, wnioski o uchylenie tymczasowego aresztowania) oraz oferujemy zastępstwo przed sądami i jednostkami prokuratur wszystkich szczebli.

Kancelaria oferuje szczególną pomoc prawną dla ofiar przestępstw obejmującą nie tylko zastępstwo w postępowaniu karnym ale również doradztwo i zastępstwo procesowe przy dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynienia na drodze postępowania cywilnego.

W zakresie prawa cywilnego i pokrewnych (gospodarczego, pracy, rodzinnego) oferujemy klientom zastępstwo procesowe w sprawach o rozwód, separację, dochodzenie roszczeń pieniężnych, odszkodowawczych i windykacyjnych itp. Proponujemy Państwu również wszelkiego rodzaju doradztwo w sprawach związanych z prawem cywilnym w tym sporządzanie i analiza umów, sporządzanie pism w postępowaniu sądowym (pozwy, apelacje itp.) oraz opinii prawnych dotyczących indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Kancelaria prowadzi sprawy administracyjne i sądowoadministracyjne. W związku z tym oferujemy państwu pomoc prawną w zakresie odwołań od decyzji administracyjnych oraz zastępstwo przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sadem Administracyjnym.

Kancelaria oferuje wszechstronną obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Oferujemy Państwu bieżącą pomoc prawną, realizację konkretnych zleceń oraz stałą obsługę prawną prowadzonej działalności gospodarczej. Usługi w tym zakresie obejmują sporządzanie i opiniowanie projektów umów, udział w negocjacjach handlowych, sporządzanie opinii prawnych i pism procesowych oraz zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji.

Świadcząc usługi na rzecz klientów wykorzystujemy rzetelne i wszechstronne wykształcenie naszego zespołu. Wszystkie działania podejmujemy w celu ochrony interesów klientów zarówno przed sądami jak i w obrocie gospodarczym.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Mikołaj Stanisławski,
adwokat